Kuivpuiste on kõige sagedasem ja ökonoomsem paigaldusviis, mis sobib pööningutele ja põrandate alla. Väiksematel pööningutel ilma vahekarkassita, suurematel ehitame vajadusel karkassi ja puhume selle vahedesse, et soojustus ei nihkuks. Pärast paigaldust on teil ühtlane, ilma jätkukohtadeta, kõiki õõnsaid tühemikke täitev, torusid ja juhtmeid ümbritsev kohev isolatsioonikiht. Kihti ei ole vaja pealt kaitsta, materjal on hingav. Tselluvatil ei maksa kõndida, nii kaotate oma soojustuse väärtused. Vajadusel ehitage soojustuse peale käigurada. 
Koguste arvutamisel tuleb arvestada kuiva tselluvllaikihi vajumisega u.10-15% ulatuses, lisades selle vajumismäära oma ehitise arvutuslikule kogusele. Vajumine ei ole halb omadus, see on seotud tselluvilla niiskusmahtuvusega. 
Vt.ka vaadet pööningu ristlõikele ja eri pööningutasandite ühendamist.