Mustamäe tüüpi paneelmajade katuseid isoleeritakse enamasti pealtpoolt soojustades. Teenust pakuvad mitmed paigaldajad. Nendel majadel on aga katusekonstruktsioonides laepaneeli ja katusepaneeli vahel 30-60 cm tuulutatav tühimik, mida pealt soojustades ei täideta, suletakse vaid tuulutusavad. Iga suurem tühimik hoiab külma niiskust ja suurendab küttearveid. Seetõttu on lahendus ebaefektiivne. 

Soojustuse OÜ pakub paneelide vahe soojustamist läbi katusepinda tehtavate avade. See on otstarbekas, kui laepaneeli ja katusepaneeli vahele jääv tühimik on kitsas ja paigaldaja ei mahu vahes liikuma ega soojustama. Läbi katuseavade soojustamine annab otsese soojusefekti.

Juhul, kui tuulutatav tühimik paneelide vahel on laiem (kuni 60cm) ja võimaldab paigaldajal seal liikuda, pakume tselluvillaga vahe täitmist kogu tühimiku ulatuses. Soojusefekt on sama vahetu kui katuseavade puhul ja all paiknevad korterid muutuvad kohe soojaks.

Tavaline pealt isoleerimine vahtpolüsterooliga tselluvilla soojusefekti ei taga. Lisaks on pealt soojustamine vahtpolüsterooliga  kuni neli korda kallim võrreldes paneelidevahe täitmisega tselluvillaga. Isegi kui soojustamise eest ei maksa korteriühistu ise, on see summa, mida kasutatakse ebaefektiivselt.

Vt. ka videot keeruliste konstruktsioonide soojustamisest